• Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Nadcházející akce

Probíhající akce

Název akce Typ akce Konec akce
Vzpomínejme, když pečujeme výstava 28. 2. 2017 18:00
Angličtina pro sociální pracovníky kurz 9. 5. 2017 17:00
Angličtina - obecný kurz kurz 9. 5. 2017 17:00
Podávají se přihlášky do prvního kola přihlášky elektronickou formou 22. 5. 2017 (All day)
Pracovník v sociálních službách kurz 31. 5. 2017 20:15