• Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Did you know that Jabok

  • provides education in social pedagogy, focusing on social work and special pedagogy?
  • has over 600 graduates?
  • offers over 60 further education courses?
  • collaborates with over 50 social service providers and 70 educational establishments?

Akce