Muzikoterapie pro celostní rozvoj

Anotace: 

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník

Akreditace: 

MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944

Lektor: 

Rozsah: 

24 hodin

24 hodin - (3 x 8 hod.)

Maximální počet účastníků: 

  • 16

Datum a čas: 

3. 12. 2016 8:30 - 7. 1. 2017 16:30

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1500 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
2320 Kč
  • ostatní účastníci
2900 Kč

Rozpis termínů: 

3. 12. 2016
10. 12. 2016
7. 1. 2017
Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy od 8:20 do 16:30.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 21. 9. 2016 14:59