Další vzdělávání

Chcete pracovat v sociální oblasti nebo ve školství?

Potřebujete si doplnit nebo rozšířit kvalifikaci a odborné kompetence?

Zúčastněte se našich kurzů, níže můžete vybrat dle typu, cílové skupiny atd.:

Název kurzu Datumseřadit sestupně
Vokální interpretace byzantské a postbyzatnské hudby východního křesťanství 1. 9. 2016
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
30. 9. 2016 - 1. 10. 2016
Pedagog volného času, asistent pedagoga - intenzivní (soboty)
1. 10. 2016 - 11. 3. 2017
Angličtina pro sociální pracovníky
4. 10. 2016 - 13. 12. 2016
Angličtina - obecný kurz
4. 10. 2016 - 13. 12. 2016
Supervize a sdílení zkušeností
6. 10. 2016 - 8. 12. 2016
Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců 7. 10. 2016
Supervize sociální a pedagogické praxe
11. 10. 2016 - 7. 2. 2017
Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci 12. 10. 2016
Pedagog volného času, asistent pedagoga - dálkový (středy)
12. 10. 2016 - 31. 5. 2017
Pracovník v sociálních službách
12. 10. 2016 - 31. 5. 2017
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole 19. 10. 2016
Lidská práva v pedagogické praxi 21. 10. 2016
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
21. 10. 2016 - 10. 12. 2016
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 22. 10. 2016
Ochrana spotřebitele v praxi
4. 11. 2016 - 5. 11. 2016
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
9. 11. 2016 - 23. 11. 2016
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce 9. 11. 2016
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
11. 11. 2016 - 12. 11. 2016
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
11. 11. 2016 - 12. 11. 2016
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin 25. 11. 2016
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky 26. 11. 2016
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin 30. 11. 2016
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti 2. 12. 2016
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
3. 12. 2016 - 7. 1. 2017
Simulační hra V našem městě se má stavět mešita?! 7. 12. 2016
Kritické myšlení v pedagogické praxi 9. 12. 2016
Po stopách křesťanství v moderní společnosti 16. 12. 2016
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 13. 1. 2017
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou 20. 1. 2017
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti 21. 1. 2017