Úvod do zahradní terapie

Anotace: 

Zahradní terapie je interdisciplinární obor, který se u nás začíná využívat v rámci sociálních služeb, sociálních programů a zařízení. Obsahem kurzu jsou možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V procesu zahradní terapie se promyšleně využívá kontaktu se zahradou a rostlinami k léčbě, rehabilitaci, aktivizaci a podpoře lidí s nejrůznějšími problémy. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití zahradní terapie ve prospěch různých cílových skupin, s podmínkami i praktickými ukázkami realizace.

Cílové kompetence: 

Absolvent kurzu zná základy pojetí a zásady zahradní terapie. Orientuje se v možnostech, základních podmínkách a oblastech jejího uplatnění. Dovede posoudit podmínky a možnosti využití zahradní terapie pro konkrétní cílovou skupinu v konkrétním zařízení. Orientuje se ve vybraných způsobech, metodách, technikách a postupech pro realizaci. A má též představu o omezeních a případných rizicích spojených s realizací zahradní terapie.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

2015/0681-PC/SP/PP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

 
 

 
 

 
 

Maximální počet účastníků: 

  • 15

Datum a čas: 

1. 4. 2017
9:00 - 16:15

Cena a přihláška: 

  • ostatní účastníci
1000 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
800 Kč
  • studenti Jaboku a ETF
500 Kč

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 3. 1. 2017 9:28