Bible: pozvání pro současníka

Česky

Anotace

Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky, zájemci o křesťanství z řad veřejnosti.

Lektoři Ing. Dr. Ladislav Heryán, Th.D., Ing. Dr. René Milfait, Th.D.
Časová dotace: 20 hodin (Kurz je akreditován na 3 x 20 hodin. V případě zájmu účastníků bude po realizaci první části - 20 hod. - kurz pokračovat navazujícími díly.)
Počet účastníků: 20
Cena: 2 500 Kč; snížená cena pro studenty a absolventy Jaboku a ETF a pro partnery Jaboku
Akreditace: MŠMT 10589/2014-1-268 
Nejbližší termín: v současnosti pouze po dohodě
Přihlášky:  

Náplň

Uvedení do Bible + Hebrejský kánon/Tenak/tzv. Starý zákon

Tematické rámce:

  • Vznik (tradice, kánon, text)
  • Obsah a dělení
  • Pradějiny
  • Patriarchové
  • Exodus

Přehled a posloupnost jednotlivých těžišť a jednotlivých témat tematických rámců:

- Úvodní slovo; aktualizovaná očekávání účastníků; metodicko-didaktické zpracování; celkový koncept; O čem je vlastně Bible? Kdo ji napsal a jak vznikala/vznikla? Co vše zahrnuje takto knihovna Bible a jak je rozdělena? Jaké postavení má pro život z víry a odpovídající mravnost v židokřesťanské tradici?
Jak ji číst a pracovat s ní?

- Uvedení do Starého zákona: proces vzniku, utváření a konečné podoby + na příkladu Pentateuchu;

- Interpretující retrospektiva: základní vyprávění o počátcích Izraele, rodinné příběhy a zkušenosti jedinců – na příkladu identifikačních osob: povolání a vydání se na cestu Abraháma, zaslíbení smlouvy, oběť, „pramáti“ Sára a Hagar, Jákob, Josef;

- Interpretující retrospektiva: a) základní zkušenost hebrejského lidu víry: příběhy společenství, zakládající, stále přítomné příběhy – povolání a cesta Mojžíše, hořící keř, pravé Boží jméno;

- Interpretující retrospektiva: b) základní zkušenost hebrejského lidu víry: exodus, putování pouští, smlouva, Dekalog, slavení.