Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka

Anotace

Jedná se o kurz inspirovaný Ježíšovými blahoslavenstvími. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe. Cílem kurzu je posílení spirituální identity sociálního nebo pastoračního pracovníka jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.

Lektor: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Časová dotace: 8 hodin
Cena: 1 000 Kč; snížená cena pro studenty a absolventy Jaboku a ETF a pro smluvní partnery
Počet účastníků: 20
Akreditace: MPSV 2014/1399-PC/SP/VP
Nejbližší termín: 13. 1. 2017
Přihlášky:

přihláška pro veřejnost

přihláška pro smluvní partnery a absolventy Jaboku a ETF 

přihláška pro studenty Jaboku a ETF

Osnova kurzu

 • Úvodní otázky, začlenění blahoslavenství do jejich historického a biblického kontextu a vysvětlení jejich základní struktury.
 • „Blahoslavení chudí v duchu“: o (ne)závislosti člověka na transcendentnu.
 • „Blahoslavení plačící“: o (ne)kultivaci vztahů k okolí.
 • „Blahoslavení tiší“: o nepoužívání násilí jako důsledku spirituálního zakotvení.
 • „Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti“: o potřebě kultivace vlastního nitra.
 • „Blahoslavení milosrdní“: o milosrdenství jako životním stylu.
 • „Blahoslavení čistého srdce“: o potřebě jednoznačného nasměrování osobnosti.
 • „Blahoslavení šiřitelé pokoje“: o vyzařování pokoje jako vrcholu spirituálního prožívání života.
 • „Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost“: o překonání odmítnutí jako důsledku jinakosti.
 • Blahoslavenství: povinnost nebo pozvání? zákon nebo evangelium?
 • Aplikace blahoslavenství v Matoušově evangeliu a jeho aktualizace pro 21. století.

 

jandejsek
2.6.2016 - 9:34
Kontakt Telefon
Petra Adámková koordinátorka CDV
+420 211 222 419
+420 603 330 793
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. zástupce ředitele pro CDV, vedoucí CDV, učitel
+420 211 222 402

Kurz

Teambuildingový muzikální workshop (vytvořila/a: jandejsek, 13.7.2016)
Asistent pedagoga (vytvořila/a: jandejsek, 28.6.2016)
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole (vytvořila/a: jandejsek, 21.6.2016)
Supervize a sdílení zkušeností (vytvořila/a: jandejsek, 16.6.2016)
Po stopách křesťanství v moderní společnosti (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Kritické myšlení v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Lidská práva v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Úvod do sociálního zemědělství (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Hodnocení situace dítěte a rodiny (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Angličtina (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Praktické dovednosti pro zahradní terapii (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Úvod do zahradní terapie (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 19.4.2016)
Úvod do arteterapie (vytvořila/a: jandejsek, 28.1.2016)
Angličtina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 13.1.2016)
Bible: pozvání pro současníka (vytvořila/a: jandejsek, 11.1.2016)
Němčina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Ruština - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Němčina - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Aktuální právní problémy v sociální práci (vytvořila/a: jandejsek, 19.8.2015)
Přípravný kurz pro studium na Jaboku (vytvořila/a: jandejsek, 23.6.2014)
Krizová komunikace s médii a veřejností (vytvořila/a: jandejsek, 3.6.2014)
Kurzy dalšího vzdělávání (vytvořila/a: jandejsek, 22.4.2014)