Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením

Česky
Lektoři: Mgr. Marie Ortová, Petr Pokorný
Časová dotace: 16 hodin
Počet účastníků: 25
Cena:  1950 Kč; snížená cena pro studenty a absolventy Jaboku a ETF a pro smluvní partnery
Akreditace: MPSV -
 
-
 

2014/0385-PC/PP

Nejbližší termín: v současnosti pouze po dohodě
Přihlášky:  

Komu je kurz určen

Osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Především osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, doplňkovou skupinou jsou osoby pečující o dospělou osobu se zdravotním postižením.

Obsahová náplň

Základní charakteristika osob s mentálním postižením, psychické zvláštnosti, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí a dospělých s mentálním postižením, metody práce s lidmi s mentálním postižením (možnosti terapie, apod.), zvládání agresivity, lidská práva
osob s mentálním postižením, sexualita osob s mentálním postižením, sociální služby.