Úvod do zahradní terapie

Česky
Lektorka: PaedDr. Marie Vorlová
Časová dotace: 8 hodin
Počet účastníků: 15
Cena: 1 000 Kč; snížená cena pro studenty a absolventy Jaboku a ETF a pro smluvní partnery
Akreditace: MPSV 2015/0681-PC/SP/PP
Nejbližší termín:

10. 9. 2016

Přihlášky:

přihláška pro veřejnost

přihláška pro smluvní partnery a absolventy Jaboku a ETF 

přihláška pro studenty Jaboku a ETF

Anotace:

Zahradní terapie je interdisciplinární obor, který se u nás začíná využívat v rámci sociálních služeb, sociálních programů a zařízení. Obsahem kurzu jsou možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V procesu zahradní terapie se promyšleně využívá kontaktu se zahradou a rostlinami k léčbě, rehabilitaci, aktivizaci a podpoře lidí s nejrůznějšími problémy. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití zahradní terapie ve prospěch různých cílových skupin, s podmínkami i praktickými ukázkami realizace.

Cílová skupina:

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé pracující s osobami se zdravotním postižením, s mentálním postižením, se smyslovým postižením, s kombinovaným postižením, se seniory 

Cílové znalosti a kompetence:

Absolvent kurzu zná základy pojetí a zásady zahradní terapie. Orientuje se v možnostech, základních podmínkách a oblastech jejího uplatnění. Dovede posoudit podmínky a možnosti využití zahradní terapie pro konkrétní cílovou skupinu v konkrétním zařízení. Orientuje se ve vybraných způsobech, metodách, technikách a postupech pro realizaci. A má též představu o omezeních a případných rizicích spojených s realizací zahradní terapie.