Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.

Anotace: 

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními aspekty byzantské hudby, tj. s byzantskou neumatickou notací, teorií a dějinami východního chorálu, a uvést je do problematiky její interpretace. Výuka probíhá formou individuálních hodin (jeden nebo dva účastníci), ve kterých se probírá teorie i praxe.

Jedná se o individuální lekce, nástup je možný kdykoliv, maximální doba délky kurzu je 30 týdnů od zahájení kurzu. Kurz lze zakoupit ve variantě pro jednu osobu nebo ve variantě pro dvě osoby (učí se zároveň).

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, jiná cílová skupina

Rozsah: 

25 hodin

Rozsah: 25 výukových hodin plus volitelná (nepovinná) možnost 50 skupinových hodin sborové praxe.

Obsah kurzu: 

Obsahem kurzu je seznámení se základními aspekty byzantské hudby, tj. s byzantskou neumatickou notací, teorií a dějinami východního chorálu a uvedení do problematiky interpretace této hudby.

  • Byzantská notace
  • Teorie byzantské hudby
  • Dějiny byzantské hudby
  • Historicky poučená interpretace byzantské hudby

 

Aktualizováno 11. 9. 2020 11:33