Bible: pozvání pro současníka

Anotace: 

Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky, zájemci o křesťanství z řad veřejnosti.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník

Akreditace: 

MŠMT 10589/2014-1-268

Lektor: 

Rozsah: 

20 hodin

20 hodin (Kurz je akreditován na 3 x 20 hodin. V případě zájmu účastníků bude po realizaci první části - 20 hod. - kurz pokračovat navazujícími díly.)

Obsah kurzu: 

Uvedení do Bible + Hebrejský kánon/Tenak/tzv. Starý zákon

Tematické rámce:

 • Vznik (tradice, kánon, text)
 • Obsah a dělení
 • Pradějiny
 • Patriarchové
 • Exodus

Přehled a posloupnost jednotlivých těžišť a jednotlivých témat tematických rámců:

 • Úvodní slovo; aktualizovaná očekávání účastníků; metodicko-didaktické zpracování; celkový koncept; O čem je vlastně Bible? Kdo ji napsal a jak vznikala/vznikla? Co vše zahrnuje takto knihovna Bible a jak je rozdělena? Jaké postavení má pro život z víry a odpovídající mravnost v židokřesťanské tradici? Jak ji číst a pracovat s ní?
 • Uvedení do Starého zákona: proces vzniku, utváření a konečné podoby + na příkladu Pentateuchu;
 • Interpretující retrospektiva: základní vyprávění o počátcích Izraele, rodinné příběhy a zkušenosti jedinců – na příkladu identifikačních osob: povolání a vydání se na cestu Abraháma, zaslíbení smlouvy, oběť, „pramáti“ Sára a Hagar, Jákob, Josef;
 • Interpretující retrospektiva: a) základní zkušenost hebrejského lidu víry: příběhy společenství, zakládající, stále přítomné příběhy – povolání a cesta Mojžíše, hořící keř, pravé Boží jméno;
 • Interpretující retrospektiva: b) základní zkušenost hebrejského lidu víry: exodus, putování pouští, smlouva, Dekalog, slavení.

Maximální počet účastníků: 

 • 20
Aktualizováno 28. 8. 2016 12:31