Další vzdělávání

Chcete pracovat v sociální oblasti nebo ve školství?

Potřebujete si doplnit nebo rozšířit kvalifikaci a odborné kompetence?

Zúčastněte se našich kurzů, níže můžete vybrat dle typu, cílové skupiny atd., případně řadit kurzy podle názvu či data konání - kliknutím na dané slovo:

Název kurzu Datumseřadit sestupně
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 9. - 1. 10. 2018) 24. 9. 2018 - 1. 10. 2018
Asistent pedagoga - STŘEDA (3. 10. 2018 - 20. 3. 2019) 3. 10. 2018 - 20. 3. 2019
Pedagog volného času - SOBOTA (13. 10. 2018 - 23. 3. 2019) 13. 10. 2018 - 23. 3. 2019
Angličtina - obecný kurz (16. 10. 2018 - 15. 1. 2019) 16. 10. 2018 - 15. 1. 2019
Asistent pedagoga - PÁTEK (19. 10. 2018 - 18. 1. 2019) 19. 10. 2018 - 18. 1. 2019
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu 19. 10. 2018
Praktické dovednosti pro zahradní terapii 20. 10. 2018
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory 24. 10. 2018
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin 31. 10. 2018
S knihou po škole – Školní čtenářský klub 9. 11. 2018 - 10. 11. 2018
Základy mediace pro sociální pracovníky 10. 11. 2018
Komunikační dovednosti pro pedagogy 16. 11. 2018
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců 23. 11. 2018
Kritické myšlení v pedagogické praxi 30. 11. 2018
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí 7. 12. 2018 - 8. 12. 2018
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 11. 1. 2019
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole 18. 1. 2019
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 26. 1. 2019
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I. 30. 1. 2019
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II. 31. 1. 2019