Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 5. - 1. 6. 2018)

Anotace: 

Kurz Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, FIE - I je vstupním kurzem. Seznámí účastníky s jedinečnou metodou, jejíž hlavní cíl lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Každý je schopen zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získává.

Cílové kompetence:

  • znalost a pochopení teoretických základů metody Reuvena Feuersteina
  • osvojení si specifického přístupu k výuce dětí (Zkušenosti zprostředkovaného učení) a jeho aplikace nejen při práci s instrumenty metody, ale i v jakékoli jiné interakci s dětmi
  • rozšíření znalostí z oblasti vývojové a kognitivní psychologie
  • praktické náměty pro práci s inkludovanými dětmi a jejich spolužáky v rámci jedné třídy či skupiny
  • podrobné osvojení si práce se čtyřmi instrumenty řady Standard

Tento kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.

Pedagogický pracovník je definovaný zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 2 (pro úplné znění klikněte ZDE).

Kurz FIE bude probíhat ve dvou blocích. První blok bude probíhat 24. - 26. 5. a uskuteční se jinde než na půdě VOŠ Jabok (adresu místa konání včas doplníme, vnitřní Praha). Druhý blok od 28. května do 1. června proběhne již na Jaboku.

POZOR!!!Vzhledem k tomu, že je kurz podpořen z projektu,mohou se ho účastnit: 1)PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy a 2)STUDENTI, kteří se  účastní  prezenčního či kombinovaného (příp. distančního studia), které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, pedagogický pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

MŠMT, č. j. 13124/2015-3-433

Rozsah: 

80 hodin

Obsah kurzu: 

V teoretické části se účastníci seznamují s těmito pojmy a tématy:

Autor metody a vznik metody

Strukturální kognitivní modifikovatelnost

Deficity kognitivních funkcí

Zkušenost zprostředkovaného učení

Kognitivní mapa

V praktické části se probírají čtyři instrumenty:

Uspořádání bodů – standard

Orientace v prostoru - standard

Porovnávání

Analytické myšlení

Maximální počet účastníků: 

  • 25

Podpořeno z projektu: 

Datum a čas: 

24. 5. 2018 8:00 - 1. 6. 2018 18:00

Cena a přihláška: 

  • pedagogičtí pracovníci
0 Kč

Rozpis termínů: 

24. 5. 2018
25. 5. 2018
26. 5. 2018
28. 5. 2018
29. 5. 2018
30. 5. 2018
31. 5. 2018
1. 6. 2018
Přesné časové rozpětí výuky v jednotlivých dnech kurzu bude upřesněno. Děkujeme za pochopení.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR
Aktualizováno 23. 4. 2018 11:35