Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky

Anotace: 

Kurz poskytuje širší interdisciplinární kontext pro porozumění situaci Romů především v České republice. V kurzu tak budeme diskutovat základní vymezení probírané skupiny (jak se Romové sebeidentifikují, jak se o Romech mluví, jak se k nim přistupuje, jak jsou vnímáni). Vymezené téma budeme postupně nahlížet z hlediska historického, politologického, jazykovědného či kulturně-antropologického. Jednotlivé podkapitoly budou probírány s ohledem na zkušenosti a očekávání účastníků kurzu, kurz by tak měl být ve vysoké míře napojen na praxi v sociální práci. Aspektům sociální práce mezi Romy pak bude věnována celá závěrečná kapitola.

Cílové kompetence: 

Absolvent kurzu by měl být schopen akceptovat, respektovat a vysvětlovat jinakost romské kultury a komunikace v běžné praxi sociální práce. Specifika, se kterými se setkává v souvislosti s Romy, by měl umět zasadit do širšího kulturního, sociálního i historického rámce. Současně by měl být schopen kriticky reflektovat předsudky a stereotypní myšlení v diskuzích o Romech. Zároveň by pak měl odhalovat paternalismus a etnocentrismus ve vlastním přístupu k Romům.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV - 2016/0012-PC/SP/VP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 20

Datum a čas: 

8. 6. 2019 9:00 - 16:30

Cena a přihláška: 

  • ostatní účastníci
1000 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
800 Kč
  • studenti Jaboku a ETF
500 Kč

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 18. 3. 2019 9:47