Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností

Anotace: 

Seminář o základních pravidlech PR a komunikace s médii a jejich praktickém využití pro prezentace organizací i projektů.

Cílové kompetence: 

  • Absolvent pochopí základní principy fungování PR neziskových i komerčních organizací v podmínkách České republiky, zejména ve vztahu k elektronickým a tištěným médiím.
  • Naučí se efektivně oslovovat a pracovat s médii, chápat a využívat internetovou prezentaci a sociání sítě jako propagační nástroje.
  • Ujasní si smysl a cíl propagace své práce a zvládne používat vhodné postupy, které mu umožní pracovat s médii a zvládne základní principy mediální krizové komunikace.
  • Absolvent si uvědomí, jaké má vlastní limity pro práci s médii, a to jak v rámci svého postavení v organizaci, tak i vycházející z jeho osobnosti.
  • Získá základní informace o psaní podkladů pro média a tiskových zpráv a naučí se jak využívat mobilní telefon, počítač a další dostupnou elektroniku k vytváření multimediálního obsahu na sociálních sítích, který může využít k propagaci své organizace.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV 2015/0683-SP/VP

Rozsah: 

16 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 20
Aktualizováno 20. 7. 2017 15:57