Kooperativní vyučování, kritické myšlení a sebezkušenost

Anotace: 

Účastníci si prostřednictvím kooperativních metod vyučování procvičí užitečné formulování pedagogických cílů, praktické používání metod podporujících kritické myšlení (mentální mapy, brainstorming, práce s textem atd.), používání IT techniky k prezentaci a naučí se volit adekvátní metody kooperativního vyučování pro dané výukové cíle a témata.

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů a rozvoj lektorských
a mentorských dovedností při předávání vlastních zkušeností, rozvíjí také didaktické schopnosti - užitečné formulování pedagogických cílů, používání adekvátních kooperativních metod vyučování, expresivní a prezentační dovednosti.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

MSMT - 13026/2017-2-603

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

  • kooperativní metody vyučování, praktické příklady (2h)
  • užitečné formulovaný pedagogický cíl a volba didaktických metod (2h)
  • některé metody podporující kritické myšlení (formulování otázek provokujících kritické myšlení, brainstorming, mentální mapy, práce s textem a analýza diskurzu, řízená diskuse) (4h)
  • teoretické a metodické koncepty si účastníci vyzkouší a procvičí na vlastních tématech a vyučovacích projektech, které dopracují v mezidobí mezi dvěma setkáními kurzu
  • účastníci prezentují svůj vyučovací projekt - téma, volba metod, ukázka (4h)
  • role reflektujícího kolegy - jak si formulovat cíl pozorování, reflexe obsahu a reflexe projevu, užitečné (konstruktivní) sdělování zpětné vazby, sebereflexe a jak využít vlastní zkušenost (4h)

Maximální počet účastníků: 

  • 12
Aktualizováno 24. 4. 2018 13:16