Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců

Anotace: 

Představujeme Vám jedinečný kurz, v jehož první části se účastníci zaměří na učení, myšlení a podporu komunikace z pohledu FIE, zároveň na zkušenosti zprostředkovaného učení - teorie, principy, odkazy, pojmy, ukázky výzkumů a literatura.

V druhé části kurzu budou zprostředkovány ukázky, možnosti a cesty využití FIE při učení - práci s dětmi cizinců. Pozornost bude zaměřena na specifika učení cizinců (Vietnam, Ukrajina, Polsko, Anglie), na možná úskalí, ukázky kladení otázek, pomocné věty, učení v souvislosti, učení porovnáváním, různé možnosti na základě toho, jak se každý jedinec učí. Účastníkům budou představeny jednotlivé možnosti využití různých efektivních metod a jejich hodnocení. Kurz se snaží odpovědět na otázku, jak to zařídit, abychom se při učení cizinců obohatili navzájem.

Kurzem Vás provede lektorka Mgr. Petra Dočkalová.

Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Cílové kompetence: 

Cíle kurzu:

- získat přehled a povědomí o FIE a Zkušenosti zprostředkovaného učení (pojmy, teorie, pohled na učení a myšlení)

- uvědomit si specifika učení cizinců, konkrétní příklady z praxe

- obohatit se o praktické ukázky, možnosti

- získat přehled o možnosti využití různých typů hodnocení – která jsou vhodná v daný okamžik

- zaměřit se na přístup při učení

- získat odpovědi na otázky

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

 • Teorie FIE (vysvětlení filozofie, principy).
 • Zkušenost zprostředkovaného učení (pojmy, literatura, pojmy).
 • Pohled na myšlení a řeč, pojem - nejbližší cíl, učební potenciál.
 • Specifika učení dětí cizinců (vhodné metody, hodnocení, podpora mluvení, pomocné věty, kladení otázek).
 • Specifika jednotlivých skupin.
 • Praktické ukázky - práce.
 • Fáze osvojování si řeči - praktické ukázky.
 • Oboustranné obohacení a přínosy učení, práce s cizinci.
 • Úskalí učení cizinců v rámci češtiny (na co můžeme v praxi narážet).
 • Přínosy (opět z praxe).
 • Možnosti využití materiálů, odkazů a nástrojů.
 • Možnosti spolupráce a využití technologií.

Maximální počet účastníků: 

 • 20

Podpořeno z projektu: 

Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR
Aktualizováno 26. 11. 2018 8:23