Muzikoterapie pro celostní rozvoj

Anotace: 

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Náklady na kurzovné lze financovat v rámci šablon pro SŠ a VOŠ - oblast Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ, DVPP v rozsahu min. 24h., varianta aktivity i). 

A v rámci šablon pro MŠ a ZŠ - oblast Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu min. 16h.

Ve všech případech však lze použít pouze pro školní psychology, speciální pedagogy a učitele speciálních škol.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, sociální pracovník

Akreditace: 

MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944

Akreditace MPSV se připravuje.

Lektor: 

Rozsah: 

24 hodin

24 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 16

Datum a čas: 

12. 5. 2017 16:00 - 3. 6. 2017 16:00

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1500 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
2300 Kč
  • ostatní účastníci
2900 Kč

Rozpis termínů: 

12. 5. 2017
13. 5. 2017
2. 6. 2017
3. 6. 2017
Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 16:00 do 19:15 a v sobotu od 8:30 do 16:00.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 29. 3. 2017 11:31