Muzikoterapie pro celostní rozvoj

Anotace: 

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Náklady na kurzovné lze financovat v rámci šablon pro SŠ a VOŠ - oblast Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ, DVPP v rozsahu min. 24h., varianta aktivity i). 

A v rámci šablon pro MŠ a ZŠ - oblast Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu min. 16h.

Ve všech případech však lze použít pouze pro školní psychology, speciální pedagogy a učitele speciálních škol.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, sociální pracovník

Akreditace: 

MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944

MPSV - 2017/0229-PC/SP (název: Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby)

Lektor: 

Rozsah: 

24 hodin

24 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 16
Aktualizováno 16. 5. 2017 21:37