O kurzech

Aktuální nabídku našich kurzů naleznete zde. Usilujeme o to, abyste dostávali kurzy aktuální a kvalitní. Kromě vlastních lektorů spolupracujeme také s externími lektory.

Kurzy nabízíme pro následující skupiny a oblasti:

 • manažeři, vedoucí organizací,
 • pracovníci péče o děti, např. OSPOD,
 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
 • pedagogové a pedagogičtí pracovníci
 • měkké dovednosti: komunikace, etika, spiritualita,
 • pracovní týmy,
 • jazykové kurzy.

Můžete také využít různé slevy.

Video s návodem, jak se přihlásit na kurz, můžete zhlédnout ZDE.

Pět důvodů, proč se vzdělávat s Centrem dalšího vzdělávání Jabok:

 1. CDV těží z mnohaleté odborné zkušenosti VOŠ Jabok se vzděláváním v oborech sociální pedagogika, sociální práce a pastorační práce, stejně jako z účasti školy na řadě vzdělávacích projektů. Zkušenosti se promítají jak do obsahové stránky, tak do kvality zajištění kurzů.
 2. CDV garantuje kvalitu lektorů. Přednášející jsou obvykle nejen odborníky v jednotlivých oblastech, ale mají zároveň i zkušenosti z praxe.
 3. CDV je flexibilní jak v obsahovém zaměření kurzů, tak při jejich realizaci. Vedle standardní nabídky kurzů jsme schopni zajistit modifikaci témat podle požadavků klientů (s ohledem na akreditovanou podobu kurzů), stejně jako sadu kurzů „na klíč“ pro organizace.
 4. Kurzy CDV probíhají v příjemném prostředí VOŠ Jabok, která se nachází v centru Prahy a je tak snadno dostupná. Podle dohody jsme ovšem schopni nabídnout vzdělávání i ve Vašich prostorách.
 5. Kurzy CDV jsou cenově příznivé.

 

Pro studenty:

Přehled krátkých kurzů včetně počtu za ně udělených kreditů:

Kontakt na Centrum dalšího vzdělávání

Aktualizováno 2. 9. 2020 12:05