Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II.

Anotace: 

Kurz navazující na kurz Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.

Jedná se o individuální lekce, nástup je možný kdykoliv, maximální doba délky kurzu je 30 týdnů od zahájení kurzu. Kurz lze zakoupit ve variantě pro jednu, dvě, tři nebo čtyři osoby (učí se pak zároveň).

  Cílové kompetence: 

  Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet dovednosti a prohloubit znalosti, které účastníci získali během kurzu Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I. a tímto připravit účastníky, mimo jiné, i na sborovou praxi autentické interpretace byzantské hudby. Výuka probíhá formou individuálních hodin (1-4 osoby ve skupince), ve kterých se probírá teorie i praxe.

  Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

  Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, jiná cílová skupina

  Rozsah: 

  25 hodin

  25 výukových hodin plus volitelná (nepovinná) možnost 50 skupinových hodin sborové praxe.

  Obsah kurzu: 

  Obsahem kurzu je rozvíjení znalostí a dovedností, které účastníci získali v průběhu přecházejícího kurzu, tj.

  • Rozvíjení dovednosti zpívat byzantskou neumatickou notaci: Interpretace náročnějších skladeb, které odpovídají druhému ročníku řeckých škol byzantské hudby.
  • Prohloubení znalosti teorie a dějin východního chorálu: probrání látky, která odpovídá druhému ročníku řeckých škol byzantské hudby.
  Aktualizováno 11. 9. 2020 11:32