Ochrana osobních údajů na VOŠ Jabok

Vážené studentky a studenti VOŠ Jabok,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. Ochrana osobních údajů je na VOŠ Jabok zajištěna v souladu s těmito předpisy i s obecným nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k vašim osobním údajům máte právo na opravu či omezení zpracování.

Pro uplatnění vašich práv k osobním údajům můžete podat na VOŠ Jabok žádost, kde uvedete, jaké právo uplatňujete a vaše identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození a komunikační kontakt. 

Aby bylo zajištěno, že Vaše práva nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku vašich osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele.               

Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti způsobem:

  • Podpis na žádosti bude ověřen (např. na Czech Pointu nebo u notáře). Žádost s ověřeným podpisem bude doporučeně zaslána na adresu Salmovská 8, 12000 Praha.
  • Žádost může být poslána i datovou schránkou VOŠ Jabok (adresa datové schránky VOŠ Jabok:  ss6mu8q)

O vyřizování Vaší žádosti vás budeme průběžně informovat na Vámi uvedený komunikační kontakt.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pavel Havránek

Telefon: 732 278 308

E-mail: havranek@gdprgov.cz

ID datové schránky: 2v7awpy

Aktualizováno 7. 8. 2020 14:27