101 Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská

Typ organizace

Kód organizace

101

Ředitel

Mgr. Irena HOLEMÁ, Ph.D.

E-mail ředitele

Počet studentů na týden

max. 5

Požadavky pracoviště na studenta

Nástup v 8:30.

Studenti se hlásí u paní ředitelky.

Obuv na přezutí

 

Náplň praxe

Náplň praxe:

-       Zapojení do hry dětí

-       1 třída speciální pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, další 4 třídy běžné s integrací

-        Pomoc při řízených činnostech

Priority MŠ:

-        Adaptační proces – rodiče v MŠ

-        Spolupráce s rodinou dětí

-        MŠ klade důraz na autenticitu pracovníků

-        Otevřený a osobní přístup k dětem i rodičům

-        Nechápou svou činnost jako přípravu na školu, ale doprovázení při zrání ve velmi důležitém období

-        Kontaktní kruh – zvláštní aktivita, sdílení

-        Využívání metod dramatické výchovy – prostor pro prožitek

-        SPC

Ubytování

Bez ubytování