106 Mateřská škola speciální Štíbrova, Praha 8

Typ organizace

Kód organizace

106

Ředitel

PhDr. Marie HORÁZNÁ

E-mail ředitele

Počet studentů na týden

max. 4

Požadavky pracoviště na studenta

prosíme přezutí s sebou,

možnost stravování,

vezměte si oblečení do třídy - pohodlné, v němž budete moci sedět na podlaze, malovat, válet se

nebojte se jít mezi děti a k praxi přistupujte aktivně

!!! Pozor!!!

Zájemci nechť se předem dohodnou, do které třídy chtějí být zařazeni:

- Třída dětí s poruchami autistického spektra

- 2 Třídy dětí s integrovanými dětmi s poruchami autistického spektra

- třída nejmladších dětí

Náplň praxe

 • pozorování
 • zapojení do hry při volných aktivitách
 • postupné zapojení do navyklého systému činností a jejich případné vedení, režimová chvilka
 • po domluvě seznámení s třídou dětí s poruchou autistického spektra a dětí s aspergerovým syndromem (TEACCH program)
 • po domluvě účast na keramickém kroužku
 • Seznámení s nabídkou služeb
  • Psycholožky (po domluvě)
  • Logopedky (po domluvě)
  • Fyzioterapeutky,    Rehabilitační pracovnice
  • Ergoterapeutky
  • Orofaciální regulační terapie - externí prac.
  • Feuersteinovy metody v rámci Klubu rodičů
  • Keramického kroužku
  • Sauny
  • Předplavecké průpravy
  • Ludotéky – půjčovny hraček
  • Bílého pokoje
 • Speciální pedagogická diagnostika a sestavení individuálního vzdělávacího programu
 • Speciálně pedagogické centrum Dítě
 • Obrácená integrace

Ubytování

Bez ubytování