110 Základní škola logopedická Don Bosco a Mateřská škola logopedická, Praha 8 (pracoviště MŠ)

Typ organizace

Kód organizace

110

Bližší charakteristika

Církevní základní škola logopedická Don Bosco zahrnuje tři subjekty:

Základní škola, Mateřská škola a Internát. Každé pracoviště se nachází na jiné adrese. Praxe je realizována v Mateřské škole a internátu. Tato karta se týká praxe v Mateřské škole. Jako ředitelka bude v tomto případě uvedena zástupkyně ředitelky pro MŠ.

Ředitel

PaedDr. Blanka Housarová

E-mail ředitele