111 Waldorfská mateřská škola Dusíkova, Praha 6

Typ organizace

Kód organizace

111

Adresa

Dusíkova 1946/3
162 00 Praha 6
Česko

Ředitel

Mgr. Helena BALÁKOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti)

Mgr. Helena BALÁKOVÁ

Adresa místa praxe

Dusíkova 1946/3
162 00 Praha 6
Česko

Počet studentů na týden

max. 1

Požadavky pracoviště na studenta

Před nástupem na praxi je nutné, aby si zájemci o tuto praxi vyřídili zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. Budete se podílet na různých aktivitách s dětmi, včetně pečení chleba. Tento průkaz můžete získat u svého lékaře nebo u školního lékaře MUDr. Cyrila Muchy, Vítězné náměstí 10, 160 00 Praha 6, 2. patro.
http://www.doktor-mucha.cz/index.php

V den nástupu na praxi se prokážete tímto průkazem. Pokud tak neučiníte, nebudete na praxi do zařízení přijati!

Náplň praxe

Náslechy

Pozorování

Vykonávání drobných úkolů:

- zazpívat s dětmi písničku,

- vést rytmickou část

- zadělat těsto na chleba

- malovat

- vyprávět pohádku

- zahrát si s dětmi hru

- a pod.

Doporučení pro studenty před praxí

Pro zájemce je v kanceláři koordinátorů praxe připraven materiál o WMŠ. Můžete si jej vyžádat k prostudování.

Nástup podle vašich možností v 7:30 a hlaste se u Berušek v přízemí u paní zástupkyně Veroniky FRAŇKOVÉ, nebo v prvním patře ve třídě Sluníček u paní ředitelky - Heleny BALÁKOVÉ, dle předchozí telefonické dohody.

Důraz je také kladen na zpětnou vazbu od studentů k pracovníkům MŠ. Dohodněte se na způsobu předání této zpětné vazby. Nejlépe odesláním zprávy z praxe na e-mailovou adresu MŠ. Bude respektováno, pokud ke zprávě nepřiložíte její poslední část, kterou je sebereflexe.

Ubytování

Bez ubytování.