112 Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené PIPAN

Typ organizace

Kód organizace

112

Adresa

Hábova 1571
155 00 Praha 5
Česko

Ředitel

Mgr. Jana FENCLOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti)

Bc. Eva VÍDEŇSKÁ, DiS.

Adresa místa praxe

Hábova 1571
155 00 Praha 5
Česko

Počet studentů na týden

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta

Nástup v 8:00 u paní Vídeňské 

Vezměte si sebou přezůvky a nějakou svačinu.
Ozvěte se předem mejlem.

Kontakt: bms@pipan.cz 

Náplň praxe

Příklady možných činností:

- řízení dopolední činnosti - např. povídání s dětmi na aktuální téma (podzim)
- vedení výtvarné činnosti a cvičení
- dohlížení na děti při odpoledním odpočinku a při hrách venku
- hra s dětmi
- možnost logopedického náslechu

Ubytování

Bez ubytování.

Poznámky

IČO: 25143701