119 Mateřská škola logopedická a základní škola logopedická, Praha 10

Typ organizace

Kód organizace

119

Adresa

Moskevská 408/29
101 00 Praha 10 – Vršovice
Česko

Ředitel

Ředitelka ZŠ: Mgr. Iva PRÁŠILOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti)

Ředitelka MŠ: Mgr. Helena Fanturová

Adresa místa praxe

Sasanková 12
101 00 Praha 10 – Zahradní Město
Česko

Počet studentů na týden

max. 8

Požadavky pracoviště na studenta

Nástup v 8:00 a hlaste se u paní ředitelky Fanturové. Dejte si sraz před MŠ a vstupte společně!

MŠ spadá pod Speciální školy ZŠ a MŠ logopedická
www.specialniskoly.cz/
Mgr. Iva PRÁŠILOVÁ, ředitelka

Náplň praxe

Pomáháme dětem s překonáváním nedostatků řečových funkcí, pečujeme o děti:
* s vadami řeči mluvené
* s opožděným vývojem řeči (vývojovou dysfázií)
* s nesprávnou výslovností (dyslalií)
* s koktavostí ( balbuties)
* s huhňavostí (rhinolalií)

Přijímáme na doporučení psychologa, SPC, logopeda, neurologa či jiného odborného lékaře děti s ADHD a děti s lehkou mentální retardací. Předškolním dětem s různými vadami řeči se věnuje a speciální výchovu ve třídě zajišťuje učitelka – speciální pedagog. Zajišťujeme péči pro děti od tří let.Práce probíhá podle Rámcového programu pro MŠ, doplněného o speciální logopedickou péči. Ve skupině je maximálně 14 žáků.

* Nabízíme: logopedickou péči individuální a skupinovou
* intenzivní logopedickou péči, kterou zajišťuje speciální pedagog - logoped
* Individuální přístup v malém kolektivu
* Předplavecký výcvik
* Muzikoterapie
* Hra na zobcovou flétnu „zdravá flétna“

Ubytování

Bez ubytování.

Poznámky

IČO: 61385425