Setkání knihovníků teologických knihoven 2017

Přednáška Miroslav Khodla o digitalizaci (Scanservice)
Zahájení setkání - pozdrav ředitele Jaboku Aloise Křišťana (foto: Miroslav Khodl)
Příspěvek Zdenka ŠIrky (foto: Miroslav Khodl)
Příspěvek Evy Křížkové z knihovny Teolgické fakulty Jihočeské univerzity
Příspěvek o společném katalogu Knihovny Jabok a knihovny Katolického domova studujících
Neformální rozhovory během přestávky
Neformální rozhovory během přestávky
Exkurze v Pedagogické knihovně J.A.Komenského
Koncert kapely Trefa do černého během večerního společenského setkání
Večerní společenské setkání  - kapela nás roztancovala
Příležitost k rozhovoru
Večerní společenské setkání
Exkurze účastníků setkání v Knihovně Jabok
Exkurze účastníků setkání v Knihovně Jabok

O fotogalerii: 

Fotografie ze setkání knihovníků teologických knihoven 2017, které se konalo na Jaboku 3.a 4. května 2017
Aktualizováno 31. 5. 2017 16:01