Tutorství

Cílem tutorství je usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout mu/jí pomoc při řešení náročných studijních či osobních situací. Tutory jsou interní učitelé školy. Bližší informace studenti získají v prvním týdnu výuky.

Aktualizováno 18. 8. 2016 13:28