Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška - videonávod
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro padání přihlášek je od 1. února do 22. května 2017 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  14. června 2017.

Přijetí ke studiu bakalářského oboru Pastorační a sociální práce ETF UK se řídí pravidly Univerzity Karlovy. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2017.

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od 12. června do 15. srpna 2017 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  30. srpna 2017. 

 

Poplatek za přijímací řízení škola nevrací. 
Aktualizováno 18. 9. 2017 12:27