Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška - videonávod
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro podání přihlášek je od 1. února do 21. května 2018 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  v červnu 2018.

Přijetí ke studiu bakalářského oboru Pastorační a sociální práce ETF UK se řídí pravidly Univerzity Karlovy. Uzávěrka přihlášek je v únoru 2018.

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od 13. června do 16. srpna 2018 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  v srpna 2018. 

 

Poplatek za přijímací řízení škola nevrací. 

 

 
Aktualizováno 19. 3. 2018 10:25