Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro podání přihlášek je od 1. února do 14. června 2020 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.  Přijímací řízení se bude konat 25. června 2020.

 

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od 26. června do 17. srpna 2020.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Přijímací řízení se bude konat 26. srpna 2020. 

 

Třetí termín

Přihlášky do třetího kola přijímacího řízení je možné podávat od 26.8. do 9.9.2020. Hlásit se mohou uchazeči kombinovaného i denního studia!

Přijímací řízení se bude konat 17.9. 2020.

Tipy, jak se na přijímací pohovor připravit, naleznete na Facebooku ve skupině Jabok - uchazeči 2020. Zde také můžete psát své dotazy ohledně studia.

Aktualizováno 26. 8. 2020 18:45