Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro podání přihlášek je od 1. února do 21. května 2020 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.  Přijímací řízení se koná  v červnu 2020.

 

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od června do srpna 2020.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Přijímací řízení se koná  v srpna 2020. 

Aktualizováno 3. 2. 2020 13:30