Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška - videonávod
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro podání přihlášek je od 1. února do 22. května 2019 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  v červnu 2019.

 

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od 15. června do 18. srpna 2019 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Přijímací řízení se koná  v srpna 2019. 

 

Poplatek za přijímací řízení škola nevrací. 

 

 
Aktualizováno 13. 11. 2018 14:13