Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška
  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

První termín

1. termín pro podání přihlášek je od 1. února do 22. května 2021 elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.  Přijímací řízení se bude konat v červnu 2021.

 

Druhý termín

Přihlášky v 2. termínu  se podávají od 13. června do 18. srpna 2021.

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia. Přijímací řízení se bude konat v srpnu 2021. 

 

Dny otevřených dveří

středa 10. 2. 2021 
středa 28. 4. 2021 

Aktualizováno 16. 10. 2020 22:16