Školní psycholog

Školní psycholog nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium, dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti prožívání, zvládání náročných situací. Může se jednat např. o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty na praxi, nejistotu, úzkost, depresi, trému při ústním zkoušení, problémy ve vztazích s rodiči aj. Psycholog může v případě potřeby pomoci zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Termín konzultace je nutné domluvit si osobně, telefonicky nebo e-mailem. Službu hradí škola za spoluúčasti studenta (100 Kč/konzultaci).

Aktualizováno 3. 5. 2017 8:39

Kontakt