Student

Učební plán

Pro školní rok 2023/24 - stáhnout ve formátu PDF

Pro školní rok 2024/2025 - dle akreditace z roku 2024 - pro 1. ročník (PDF, 252 KB)
Pro školní rok 2024/2025 - dle akreditace z roku 2019 - pro 2. a 3. ročník (PDF, 140 KB)

Kromě povinných a povinně volitelných předmětů uvedených v učebním plánu si od 2. ročníku studující vybírají z rozmanité nabídky volitelných předmětů, které se realizují formou pravidelných přednášek a seminářů, blokových seminářů, e-learningu, exkurzí a zároveň lze uznat kredity za studium v zahraničí v rámci Programu Ersamus+. Touto širokou nabídkou se snažíme vyjít vstříc časovým možnostem studentů kombinovaného studia.

Rozvrh

Studenti denního studia si zobrazí svůj rozvrh přímo v IS Jabok.

Rozvrh pro studenty kombinovaného studia:

Rozvrh školního roku 2023/2024
Program víkendových výukových bloků 2023/2024

Výuka probíhá v úterý v čase 17:00 - 20:15 hod. a některé soboty.