VOŠ Jabok

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě nařízení daného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů ve škole počínaje dnem 11. 3. 2020 do odvolání.

Změny harmonogramu školního roku


Přihlášky ke studiu můžete podávat od 1. února do 21. května 2020. Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium. 

Did you know that Jabok

  • provides education in social pedagogy, focusing on social work and special pedagogy?
  • has over 600 graduates?
  • offers over 60 further education courses?
  • collaborates with over 50 social service providers and 70 educational establishments?