VOŠ Jabok

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě nařízení daného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů ve škole počínaje dnem 11. 3. 2020 do odvolání.

Změny harmonogramu školního roku


Přihlášky ke studiu můžete podávat od 1. února do 21. května 2020. Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium. 

  • Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Nadcházející akce

Probíhající akce