Praxe

Součástí studia je 600 hod. praxí. Praxe je možné realizovat v ČR i zahraničí. Škola spolupracuje s vybranými pracovišti, které najdete v sekci Poskytovatelé praxí. Pro výkon praxe je ale možné si domluvit i vlastní pracoviště.

Během studia studenti navštíví zařízení, ve kterých mohou v budoucnu nalézt uplatnění. Jsou jimi:

 • mateřské školy
 • speciální školy
 • dětské domovy
 • diagnostické ústavy
 • úřady (OSPOD)                        
 • domovy pro seniory
 • nízkoprahové kluby
 • denní stacionáře
 • organizace poskytující sociální služby

Praxe jsou organizovány jako týdenní, měsíční a prázdninové.

Zaměření a rozsah praxí realizovaných v průběhu studia významně přispívá k vysoké konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Absolventi získané teoretické znalosti ověřují a doplňují při praktické výuce na mnoha pracovištích v sociální, sociálně pedagogické, speciálně pedagogické a pastorační oblasti.

 

Cíle odborné praxe:

 • získání a doplnění teoretických informací
 • seznámení se s širokým spektrem sociálních, výchovných i pastoračních problémů, postojů
 • seznámení se se způsoby a metodami práce v konkrétních institucích
 • konfrontování teoretických poznatků s životní realitou v příslušných oblastech
 • získání zkušeností s prací s klienty i spolupracovníky; ověření schopností a dovedností pro působení v různých oblastech sociální a pedagogické sféry
 • rozhodnutí se pro specializaci, individuální zaměření na oblast, téma, případně instituci, kde by chtěl student působit a byl tak veden k prohloubení znalostí včetně volby tématu absolventské práce
 • studentova reflexe, zda může v dané oblasti pracovat a zda vůbec chce