Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
ASISTENT PEDAGOGA [13. 1. - 17. 3. 2023] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [10. 2. - 27. 5. 2023] 120 hodin

Č.j.: MSMT- 13843/2022-3-504

Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající: v rozlišování základních pojmů a situací 8 hodin

MPSV - A2022/0962-SP/PC/PP

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci 8 hodin
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 8 hodin

MPSV - A2020/0962-SP/VP, MŠMT - 39870/2020-4-941

Vztah jako podstata pomáhajících profesí 8 hodin

MPSV - A2022/0963-SP/PC/PP

Základy komunikace s lidmi s demencí 8 hodin

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP

Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2019/1270-SP

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 8 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733