Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
ASISTENT PEDAGOGA [5. 4. - 7. 6. 2024] 80 hodin

MSMT- 154/2023-4-63

Vztah jako podstata pomáhajících profesí 8 hodin

MPSV - A2022/0963-SP/PC/PP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin

kurz bez akreditace

Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou 8 hodin

číslo bude doplněno po skončení akreditačního procesu

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 8 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733

Základy komunikace s lidmi s demencí 8 hodin

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP