Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka

Anotace: 

Jedná se o kurz inspirovaný Ježíšovými blahoslavenstvími. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe. Cílem kurzu je posílení spirituální identity sociálního nebo pastoračního pracovníka jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2019/0534-SP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

 • Úvodní otázky, začlenění blahoslavenství do jejich historického a biblického kontextu a vysvětlení jejich základní struktury.
 • „Blahoslavení chudí v duchu“: o (ne)závislosti člověka na transcendentnu.
 • „Blahoslavení plačící“: o (ne)kultivaci vztahů k okolí.
 • „Blahoslavení tiší“: o nepoužívání násilí jako důsledku spirituálního zakotvení.
 • „Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti“: o potřebě kultivace vlastního nitra.
 • „Blahoslavení milosrdní“: o milosrdenství jako životním stylu.
 • „Blahoslavení čistého srdce“: o potřebě jednoznačného nasměrování osobnosti.
 • „Blahoslavení šiřitelé pokoje“: o vyzařování pokoje jako vrcholu spirituálního prožívání života.
 • „Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost“: o překonání odmítnutí jako důsledku jinakosti.
 • Blahoslavenství: povinnost nebo pozvání? zákon nebo evangelium?
 • Aplikace blahoslavenství v Matoušově evangeliu a jeho aktualizace pro 21. století.

Maximální počet účastníků: 

 • 20

Datum a čas: 

8. 1. 2021 9:00 - 16:30

Cena a přihláška: 

 • studenti Jaboku a ETF
650 Kč
 • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1000 Kč
 • ostatní účastníci
1700 Kč

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 13. 7. 2020 12:59