Základy komunikace s lidmi s demencí

Anotace: 

Kurz se praktickou formou zaměřuje na objasnění tématu komunikace s cílovou skupinou osob s demencí. Věnuje se tématům, která jsou nezbytná pro pochopení procesu stárnutí, fungování mozku a paměti. Praktickou formou přiblíží účastníkům možnosti verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí, zaměří se na náročné situace v kontaktu a jejich možná řešení.

Cílové kompetence: 

Absolvent vzdělávacího programu má základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s člověkem s demencí, je seznámen se specifiky práce s touto cílovou skupinou. Získané vědomosti a dovednosti dokáže využít při každodenním kontaktu a individuálním plánování služby uživatele nebo svého rodinného příslušníka s cílem zvýšení kvality jeho života a zlepšení poskytovaných služeb.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV-A2017/0505-SP/PC/VP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 16
Aktualizováno 17. 12. 2020 11:11