Základy komunikace s lidmi s demencí

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz se praktickou formou zaměřuje na objasnění tématu komunikace s cílovou skupinou osob s demencí. Věnuje se tématům, která jsou nezbytná pro pochopení procesu stárnutí, fungování mozku a paměti. Praktickou formou přiblíží účastníkům možnosti verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí, zaměří se na náročné situace v kontaktu a jejich možná řešení.

Cílové kompetence

Absolvent vzdělávacího programu má základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s člověkem s demencí, je seznámen se specifiky práce s touto cílovou skupinou. Získané vědomosti a dovednosti dokáže využít při každodenním kontaktu a individuálním plánování služby uživatele nebo svého rodinného příslušníka s cílem zvýšení kvality jeho života a zlepšení poskytovaných služeb.

Maximální počet účastníků

16