9¾. TEMATICKÝ DEN: UMĚLÁ INTELIGENCE: příležitosti a rizika aneb Ej Aj, co to s náma dělAI

21. 2. 2024, 08:30 – 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
tematický den

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

8.30-9:00           prezence

9:00-9:10           zahájení Hana Pazlarová

9:10-9:40           1. přednáškový blok: Petr Somol: Kde se vzala umělá inteligence? A máme se jí obávat?

9:45-10:15         2. přednáškový blok: Josef Šlerka: Co přinese umělá inteligence světu?

10:15-10:30       Mentimeter - bezprostřední odezva na přednášky

10:30-10:45       přestávka na kávu a čaj
 

10:45-12:15       panelová diskuse:  Petr Somol, Josef Šlerka, Lenka Maixnerová, Jiří Dosoudil
                           moderuje Michal Pařízek

12:15-13:00       společný oběd

13:00-14:20      workshopy: 1 - Richard Macků: AI v praxi: Nové horizonty pro lektory volnočasových a zážitkových aktivit

                                              2 - Jiří Dosoudil: Desatero a AI 

                                              3 - Feruz Makhmudov: Využití AI v grafickém designu

                                              4 - Jan Pokorný a Lenka Maixnerová: Jak AI ovlivňuje práci a služby knihoven a dalších informačních institucí AI
                                                   v práci s informacemi

                                              5 - Michal Pařízek: ChatGPT a jak se ho ptát

14:20-14:30      příprava na shrnutí v rámci workshopu

14:45-15.30      shrnutí výstupů z workshopů a závěr: David Urban, Eva Cerniňáková 

9 a 3/4. tematický den

 


Anotace k přednáškám:

RNDr. Petr Somol, Ph.D.
Kde se vzala umělá inteligence? A máme se jí obávat?

V přednášce rychle proletíme historií počítačů (od dob antických Řeků) až po nástup internetu a umělé inteligence. Podíváme se jednoduchou formou na několik objevů, které k umělé inteligenci vedly, a podíváme se, jak vlastně umělá inteligence funguje. A protože umělá inteligence, jako mince o dvou stranách, dokáže lidstvu nesmírně pomáhat, ale také věci zkomplikovat, povíme si také, na co bychom si jako občané digitálního světa již dnes měli dávat pozor.

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Co přinese umělá inteligence světu?

Generativní modely umělé inteligence jako je ChatGPT mohou zásadně změnit způsob, jakým přemýšlíme o druhých v našem světě. Umožňují nám totiž je simulovat a ze simulací usuzovat na to, jak mohou reagovat. Staneme se kvůli tomu emočně plošší nebo to naopak prohloubí naše rozumění světu?

 

 

Doplňující informace

Workshop 1

Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D.: AI v praxi: Nové horizonty pro lektory volnočasových a zážitkových aktivit

Připojte se k nám na workshop, který otevře dveře k inovativnímu využití umělé inteligence (AI) ve světě volnočasových a zážitkových aktivit. Zaměřený na lektory a pedagogy, tento workshop nabídne praktické návody na vytváření reflektivních karet, diskusních a textových her či komunikačních aktivit s pomocí AI. Účastníci získají dovednosti pro integraci AI do tvorby edukativních programů, zefektivnění přípravy a zvýšení zapojení účastníků. Přineste si notebook a objevte, jak může AI obohatit vaši práci a posunout vaše aktivity na novou úroveň.

 

Workshop 2

ThLic. Mgr. Jiří Dosoudil, Ph.D.: Desatero a AI

Pojďme se společně zamyslet nad tématem desatera božích přikázání z křesťanské tradice v souvislosti s vývojem nejnovějších technologií, zejména umělé inteligence. Jak by mohlo desatero souviset s fenoménem umělé inteligence? Dokážeme společně vymyslet desatero pro umělou inteligenci? Co je to etika umělé inteligence? A co vlastně může v současné době nabídnout teologie do celospolečenské debaty o umělé inteligenci? 

 

Workshop 3

Feruz Makhmudov: Využití AI v grafickém designu

Může AI sebrat lidem práci? Tuto otázku si budeme klást v oblasti tvorby grafiky. Budeme diskutovat o benefitech a rizicích, které AI do této práce přináší. Zejména se však každý účastník workshopu se naučí vytvořit plakát pouze pomocí AI a jednoduchého grafického editoru. K účasti na tomto workshopu je nutné si s sebou přinést notebook nebo tablet.

 

Workshop 4

Mgr. Lenka Maixnerová a PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.: Jak AI ovlivňuje práci a služby knihoven a dalších informačních institucí

Při studiu i práci využívá většina z nás služby různých knihoven. Jak ale  budou (možná) vypadat knihovny a informační centra budoucnosti?  Jak se v souvislosti s AI změní práce s informacemi? Pojďme společně hledat odpovědi na tyto otázky. Workshop bude pojat jako brainstorming na 5 vybraných témat, které charakterizují oblasti, kam AI v oblasti zpracování a využívání informací již dnes zasahuje:

1) práce knihovníka / informačního profesionála
2) provoz knihovny / informační instituce
3) služby informačních institucí jejich uživatelům
4) umělá inteligence jako součást informační gramotnosti a
5) statistické analýzy.

 

Workshop 5

Michal Pařízek, Ph.D.: ChatGPT a jak se ho ptát

Zaměříme se na to, jaké jsou rozdíly mezi veřejně přístupnou a placenou verzí ChatGPT a ukážeme si, jak co nejlépe s AI spolupracovat, abychom se dostali ke kýženým výsledkům. Krátce se též podíváme na problematiku citování AI v akademických pracích.