Je docházka do výuky povinná?

Pro studenty denní i kombinované formy studia je účast na přednáškách v zásadě dobrovolná, na seminářích a volitelných předmětech je povinná.