Je docházka do výuky povinná?

Pro studenty denní formy studia je účast na přednáškách v prvním semestru studia povinná, v ostatních semestrech dobrovolná. Na seminářích, výběrových předmětech, cvičeních a praxích je účast v průběhu celého studia povinná.