Učitel ročníku

Učitel ročníku je člen pedagogického sboru Jaboku, který je určen pro užší spolupráci s ročníkem. Jeho úkolem je zejména informovat o stávajících nabídkách Jaboku, o možnostech zapojení studentů do akcí školy a o aktuálním dění na škole. Odkazuje na možnosti řešení případných problémů studentů (individuálních i společných). Učitel ročníku volí podle uvážení čas, místo a způsob komunikace s ročníkem.