Projekty

Probíhající projekty

Ukončené projekty

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce na VOŠ Jabok
Social Farming in Higher Education
Škola jako místo, kde se vzdělává a žije
Jabok - místo kde se vzdělává a žije! - Renovabis
Vzděláním ke vstřícné škole
Podpora a rozvoj pastoračních praxí na VOŠ Jabok
Odstranění duplicit a harmonizace jmenných autorit katalogu Knihovny Jabok se souborem národních autorit ČR
Vytvoření pilotního společného katalogu knihoven používajících knihovní software Evergreen
Zkvalitnění služeb knihovny Jabok s využitím automatizovaného knihovního systému Evergreen
Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok
Úprava odborných textů pro uživatele se zrakovým postižením
Program Renovabis pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR
Rozvoj a zkvalitnění online služeb Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen
Aktuální přístupy k sociální práci s mnohoproblémovými rodinami
Lidská práva lidí s postižením, smrtelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu eutanasie
Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce
Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci
Metody práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením
Rozvoj e-learningové podpory pro kombinované studium oboru Sociální a pastorační práce ETF UK
Využití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ JABOK
Naturerfahrung in der Stadt – Gestaltung von Naturspielräumen für Kinder in den Großstädten Hamburg und Prag
Společně proti nezaměstnanosti
Zkvalitnění a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ JABOK
Odraz jazyka a kultury v praxi pomáhajících profesí s důrazem na sociální a pastorační práci
Rozvoj metod výuky sociální práce v Evropě s důrazem na anglicko-českou terminologii
Aktualizováno 31. 3. 2017 13:49