Probíhající projekty

Inovativní JABOK (1. 9. 2022 – 31. 8. 2024)

Ukončené projekty

SoFarTEAM – Social Work in Farming – Teaching material about client groups and their involvement in social farming (1. 9. 2020 – 31. 8. 2023)
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE NA VOŠ JABOK II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00164 18 (1. 1. 2020 – 31. 12. 2021)
Sociální pedagogika - kreativní cesty k rovnosti šancí a zplnomocnění (1. 9. 2019 – 31. 8. 2022)
Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast (1. 4. 2018 – 31. 3. 2021)
Social Farming in Higher Education (1. 9. 2017 – 31. 8. 2020)
Podpora odborného vzdělávání a spolupráce na VOŠ Jabok (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)
Sociální práce v měnícím se evropském kontextu - se zvláštním přihlédnutím k multikulturalitě, inkluzi a lidské důstojnosti (1. 9. 2017 – 31. 12. 2019)
Škola jako místo, kde se vzdělává a žije (1. 8. 2017 – 31. 8. 2019)
Jabok - místo kde se vzdělává a žije! - Renovabis (1. 1. 2017 – 30. 6. 2017)
Vzděláním ke vstřícné škole (1. 2. 2016 – 31. 1. 2017)
Podpora a rozvoj pastoračních praxí na VOŠ Jabok (1. 12. 2015 – 30. 6. 2016)
Odstranění duplicit a harmonizace jmenných autorit katalogu Knihovny Jabok se souborem národních autorit ČR (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)
Vytvoření pilotního společného katalogu knihoven používajících knihovní software Evergreen (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)
Zkvalitnění služeb knihovny Jabok s využitím automatizovaného knihovního systému Evergreen (1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (1. 7. 2013 – 31. 3. 2015)
Úprava odborných textů pro uživatele se zrakovým postižením (1. 1. 2013 – 31. 12. 2013)
Program Renovabis pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR (1. 9. 2012 – 28. 2. 2013)
Rozvoj a zkvalitnění online služeb Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen (1. 1. 2012 – 31. 12. 2012)
Aktuální přístupy k sociální práci s mnohoproblémovými rodinami (9. 11. 2011 – 31. 5. 2013)
Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce (1. 12. 2010 – 31. 7. 2012)
Lidská práva lidí s postižením, smrtelně nemocných a umírajících na pozadí nacistického programu eutanasie (1. 12. 2010 – 1. 3. 2013)
Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci (1. 9. 2009 – 31. 5. 2011)
Metody práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením (1. 9. 2008 – 31. 5. 2010)
Rozvoj e-learningové podpory pro kombinované studium oboru Sociální a pastorační práce ETF UK (1. 1. 2008 – 31. 12. 2008)
Využití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ JABOK (1. 9. 2006 – 31. 8. 2008)
Naturerfahrung in der Stadt – Gestaltung von Naturspielräumen für Kinder in den Großstädten Hamburg und Prag (30. 6. 2006 – 30. 6. 2007)
Společně proti nezaměstnanosti (1. 6. 2006 – 31. 8. 2008)
Zkvalitnění a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ JABOK (1. 1. 2006 – 31. 1. 2007)
Odraz jazyka a kultury v praxi pomáhajících profesí s důrazem na sociální a pastorační práci (10. 10. 2005 – 31. 3. 2007)
Rozvoj metod výuky sociální práce v Evropě s důrazem na anglicko-českou terminologii (1. 1. 2005 – 31. 5. 2006)