Uchazeč

Těší náš, že máte zájem u studium na Jaboku. Studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení či příslušnost k církvi. 

Studijní obory

Vzdělávací obor: Sociální pedagogika a teologie

Zaměření:

  • Sociální práce
  • Speciální pedagogika

Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Uplatnění absolventa

Formy vzdělávání

Jabok nabízí denní a kombinovanou formu studia.

Denní studium

Výuka probíhá každý den nejdříve od 8:30 do odpoledních hodin. Rozpis výuky se liší v závislosti na ročníku.

Kombinované studium

V souladu s § 25 Školského zákona a akreditací je kombinované studium zajištěno denní a dálkovou formou studia. Výuka probíhá každé úterý a o některých sobotách. Dálkovou formou jsou realizovány všechny všeobecné a odborné předměty. Denní formou jsou realizovány předměty Odborná praxe, Seznamovací kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a Lyžařský kurz. I jejich organizace je ale přizpůsobena možnostem studentů dálkového studia.

Školné 

  • denní studium - 8 800 Kč/rok,
  • kombinované studium - 13 000 Kč/rok.

Přihláška

Přihlášky ke studiu na je možné podávat ve dvou termínech:

První termín: od února do května

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.

Druhý termín: cca od poloviny června do poloviny srpna

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia.

Podání přihlášky je ZDARMA! Podání probíhá elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok.


Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška

  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

Přijímací řízení se koná v červnu a v srpnu.


Den otevřených dveří

V roce 2022 se den otevřených dveří bude konat v těchto termínech: 

9. února 2022,

27. dubna  2022.

 

Více informací naleznete před konáním dne otevřených dveří akcích .


Získání titulu Bc.

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje studentům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce podle pravidel vydaných ETF uznání splněných předmětů. Lze tak ve zkrácené době studia dosáhnout také vysokoškolského titulu bakalář.