Uchazeč

Těší náš, že máte zájem u studium na Jaboku. Studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení či příslušnost k církvi. 

Studijní obory

Vzdělávací obor: Sociální pedagogika a teologie

Zaměření:

  • Sociální práce
  • Speciální pedagogika

Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Uplatnění absolventa

Formy vzdělávání

Jabok nabízí denní a kombinovanou formu studia.

Denní studium

Výuka probíhá každý den nejdříve od 8:30 do odpoledních hodin. Rozpis výuky se liší v závislosti na ročníku.

Kombinované studium

V souladu s § 25 Školského zákona a akreditací je kombinované studium zajištěno denní a dálkovou formou studia. Výuka probíhá každé úterý podvečer a v blocích o některých sobotách. Dálkovou formou jsou realizovány všechny všeobecné a odborné předměty. Denní formou jsou realizovány předměty Odborná praxe, Seznamovací kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a Lyžařský kurz. I jejich organizace je ale přizpůsobena možnostem studentů dálkového studia.

Školné 

  • denní studium - 8 800 Kč/rok,
  • kombinované studium - 13 000 Kč/rok.
  • dále je třeba počítat s platbou za Seznamovací kurz, kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a Lyžařský kurz.

Přihláška

Přihlášky ke studiu na je možné podávat ve dvou termínech:

První termín: od 1. 2. 2022 do 22. 5. 2022

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.

Druhý termín: od 13. 6. 2022 do 21. 8. 2022

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia.

Třetí termín: od 31. 8. 2022 do 7. 9. 2022

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia.

Podání přihlášky je ZDARMA! Podání probíhá elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok:

PODAT PŘIHLÁŠKU


Přijímací řízení

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Požadavky přijímacího řízení:

  • vyplněná internetová přihláška

  • pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.

1. kolo přijímacího řízení se koná dne 7. června 2022.

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 30. srpna 2022.

3. kolo přijímacího řízení se koná dne 14. září 2022.


Den otevřených dveří

V roce 2023 se den otevřených dveří bude konat v těchto termínech: 

8. února 2023 od 10 do 16 hod.

26. dubna  2023 od 10 do 16 hod.

 

Více informací naleznete před konáním dne otevřených dveří v akcích.


Získání titulu Bc.

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje studentům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce podle pravidel vydaných ETF uznání splněných předmětů. Lze tak ve zkrácené době studia dosáhnout také vysokoškolského titulu bakalář.