Logo ke stažení

Aktuální vizuální identitu vyšší odborné školy Jabok vytvořila Adéla Pivoňková.

Logo Jaboku tvoří především tilda z vybraného fontu Ladislav. Možnost značku kdykoliv napsat na počítači bez vkládání samotného loga je velmi praktická a využitelná. Toto znaménko zastupuje různé funkce ve všemožných odvětvích, např. v matematice, logice nebo v některých cizích jazycích. Ve výkladových slovnících je používána jako substituce, neboli nahrazení vykládaného pojmu. V tomto případě může zastupovat zbytek slova, tedy „ABOK“. Zároveň tento tvar nabízí širokou škálu užití, dá se použít i v jiných oblastech vizuálního stylu, např. webových stránkách, administrativních dokumentech či plakátech. Je to velmi jednoduchý a zapamatovatelný motiv. Zároveň odkazuje na biblický příběh o zápasu Jákoba u potoka Jabok.

V roce 2023, kdy si Jabok připomíná 30 let od svého založení, jsme vydali rovněž výroční logo.