Uplatnění absolventa

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako:

 • sociální pracovníci
 • sociální pedagogové
 • vychovatelé
 • pedagogové volného času
 • asistenti pedagoga
 • učitelé mateřských škol ve školách nebo třídách zřízených pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pastorační pracovníci

Podle zákona absolvent oboru Sociální pedagogika a teologie (platí pro zaměření sociální práce i speciální pedagogika) může:

 • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel nebo pedagog volného času podle § 16, odst. 1d a §17, odst. 1c zákona č. 563/2004 Sb.
 • kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako asistent pedagoga podle § 20, odst. 1c zákona č. 563/2004 Sb.
 • kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst. 4a zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve všech typech zařízení sociálních služeb (§34 zákona č. 108/2006 Sb.).

Absolvent zaměření Speciální pedagogika může dále:

 • vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel podle § 16, odst. 2b zákona č. 563/2004 Sb.
 • vykonávat přímou pedagogickou činnost jako učitel mateřské školy podle § 6, odst. 2b zákona č. 563/2004 Sb.
 • a učitel přípravné třídy základní školy podle § 8a, 8b zákona č. 563/2004 Sb.

Studium poskytuje absolventům obou zaměření předpoklady pro kvalifikované působení v roli pastoračního asistenta ve farnostech, sborech a školských, sociálních nebo volnočasových zařízeních.