Jabok v médiích

Televize a rozhlas

Knihy a články

 • FISCHER Ondřej; JANDEJSEK Petr. Člověk v pomáhajících profesích. Universum, revue České křesťanské akademie. 2023, roč.33, č. 2. s. 4. ISSN 0862-8238.
 • DVOŘÁKOVÁ, Alena Theodora. Jabok stojí i po třiceti letech na svých čtyřech pilířích. Které to jsou? Magazín Signály [online]. 15. 5. 2023 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://magazin.signaly.cz/2305/jabok-stoji-i-po-triceti-letech-na-svych-ctyrech-pilirich-ktere-to-jsou
 • JANDEJSEK, Petr. Uvádění dětí do křesťanství na Jaboku. Universum, revue České křesťanské akademie. 2022, roč.32, č. 4. s. 2. ISSN 0862-8238.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Kniha ti sluší 2019 na Jaboku. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 1 [cit. 2019-06-25]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/556
 • PAVLÍČEK, Radek. Praktické postřehy z testování přístupnosti webů v soutěži Biblioweb. POSLEPU.CZ [online]. 29. 4. 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://poslepu.cz/prakticke-postrehy-z-testovani-pristupnosti-webu-v-soutezi-biblioweb/.
 • KAŇKA, Jan. Ohlédnutí za Bibliowebem 2019. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019, 71(7-8), s. 279-280. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2904.
 • MIRANDA, Andrea; RICHTER, Vít. Vítězkou soutěže BIBLIOWEB 2019 je Městská knihovna Ústí nad Orlicí. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 1 [cit. 2019-06-25]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:

  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/565
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva; JANSA, Václav; JANSOVÁ, Linda. Evergreen v českých knihovnách 2018 a diskuze Modely provozu knihovního softwaru očima knihoven jako jeho uživatelů. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 4 [cit. 2019-08-21]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/510
 • Cerniňáková, Eva. Studijní literatura v knihovním katalogu jako služba pro studenty i pedagogy. Knihovny současnosti 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 94-106 [cit. 2019-02-20] . ISBN 978-80-86249-86-5 . Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf.
 • ORTOVÁ, Marie. Vzdělávání asistentů pedagoga na VOŠ Jabok aneb jak získat podporu, aby mohli asistenti sami podporu nabízet. Integrace a inkluze v školní praxi. Praha: Forum, 2018, 5(5), 23-26. ISSN 2336-1212.
 • OTRUBOVÁ, Alena. 22. setkání knihovníků teologických knihoven. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 2 [cit. 2017-09-08]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/147
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a ČÍŽKOVÁ, Hana. Vzpomínejme, když pečujeme: Fotovýstava vzpomínek na vzpomínky. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 1 [cit. 2017-05-05]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:

  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/64
 • KUCHAŘ, Radomír, Budoucí pedagogové v MŠ; In: Zpravodaj městské části, Noviny Prahy 12, 2017/1, str. 3. Dostupné z: https://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=52212
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSA, Václav a VRZALOVÁ, Livia. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 11 [cit. 2017-01-02]. urn:nbn:cz:ik-17903. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17903
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva, Linda JANSOVÁ a Václav JANSA. SPOK, the Czech Evergreen Common Catalog. In: 2015 Evergreen ILS. The Community Annual Report [online]. 2016, s. 11 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: https://evergreen-ils.org/wp-content/uploads/2016/04/Evergreen%20Annual%20Report%202015%20Max%20Resolution.pdf
 • FALTEJSKOVÁ, Renata a JAMPÍLKOVÁ, Klára a NEKOLOVÁ, Kateřina a Sikorová a Zuzana. České knihovny a uprchlíci. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 2 [cit. 2016-08-18]. urn:nbn:cz:ik-17688. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17688
 • ŠMILAUER, Bohdan. Zpráva z exkurze v knihovně JABOK. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2015, 19(3) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/zprava-z-exkurze-v-knihovne-jabok.
 • Výstava UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance ve Škodově paláci. In: Portál životního prostředí hlavního města Prahy [online]. 2015 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/vystava_UPCYCLING_Skoduvpalac82015.html
 • CERNIŇÁKOVÁ , Eva. O sbírce oblečení pro Noc venku a o ponožkách místo zpozdného v Knihovně Jabok. Bulletin SKIP, 2015, 24(4), s. 36-37. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_418.htm#ti.
 • CERNIŇÁKOVÁ , Eva a Jansa, Václav. Otevřený knihovní software Evergreen jako prostředek pro tvorbu společného katalogu. Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 147-156 [cit. 2016-08-16]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf
 • ZDRÁHALOVÁ, Helena. Kouzlo zážitkové pedagogiky: i Člověče, nezlob se může lidem pomoct poznat jejich pravé já. IForum [online]. 2014 [cit. 2016-08-05]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15320.html
 • Seminář k pracovním materiálům k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2014 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/17364
 • PAVLÍČKOVÁ, Alžběta. Inkluze na Vyšší odborné škole Jabok. In: Inkluze.cz [online]. 2014 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.inkluze.cz/clanek-641/inkluze-na-vyssi-odborne-skole-jabok
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku. Zkušenosti po roce a půl provozu. In: INFORUM 2013 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2013/22/
 • NOWIŃSKA, Alina. Zintegrowany system biblioteczny Evergreen w Bibliotece Jabok. In: BABIN 2.0 [online]. 2013 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://babin.bn.org.pl/?p=1803#
 • KAPLÁNEK, Michal, ed. Teologie a sociální práce: dvacet let dialogu. Vyd. 1. Praha: Pro Evangelickou teologickou fakultu UK vydal Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2013. 158 s. ISBN 978-80-904681-1-5.
 • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Jabok - více než škola!: 1992/1993 - 2012/2013. Praha: VOŠ Jabok, [2013]. 143 s. ISBN 978-80-260-4583-0.
 • AKRIJ8. JABOK. In: Liter.cz: básně, povídky [online]. 2013 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.liter.cz/basne-zivot-775530-cist
 • Jabok - VOŠ slaví 20 let!. In: Sociální práce / Sociálna práca [online]. 2013 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=8&podsekce=43&ukol=detail&id=152
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok. Čtenář, 2012, 64(2), s. 70-72. ISSN 0011-2321.
 • OTRUBOVÁ, Alena. Seminář Bezbariérová knihovna. Bulletin SKIP [online], 2012, 21(4) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull12_435.htm#ti.
 • JANDEJSEK, Petr. Kam zamířit po maturitě? In: Biskupství královéhradecké: oficiální stránky královéhradecké diecéze [online]. 2012 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2103-kam-zamirit-po-maturite%3F.html?page=25
 • Maturita je za dveřmi, kam zamířit pak? Třeba na Jabok. In: Českobratrská církev evangelická [online]. 2011 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.e-cirkev.cz/clanek/1445-Maturita-je-za-dvermi-kam-zamirit-pak-Treba-na-Jabok/index.htm
 • JANDEJSEK, Petr. Na Jaboku jsem se naučil nevzdávat se. In: Biskupství královéhradecké: oficiální stránky královéhradecké diecéze [online]. 2011 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/1636-na-jaboku-jsem-se-naucil-nevzdavat-se.html?page=47
 • JALUŠKA, Aleš. Uč se synu moudrým býti. In: Vězeňskáý služba České republiky [online]. 2010 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/duchovni-sluzby-spoluprace-s-obcanskym-sektorem-632/uc-se-synu-moudrym-byti-6583
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Představujeme své logo: Knihovna Jabok. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 62(3), 43. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/03-2010/predstavujeme-sve-logo-69-619.htm
 • DOČKAL, Jan. Jabok - poznámky k historii. Katolický týdeník, 2009, 20(4). Jabok a církevní odborné školy v Ječné ulici, s. B. ISSN 0862-5557.
 • MARTINEK, Michael. Jabok - škola s lidskou tváří. Katolický týdeník, 2009, 20(4). Jabok a církevní odborné školy v Ječné ulici, s. [A]. ISSN 0862-5557.
 • Spolupráce s Akademii STING a VOŠ Jabok. In: IS.MUNI.CZ [online]. 2008 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20080229_STING_JABOK_pl
 • Náboženská kultura - zřídlo integrace: Setkávání se nad východním křesťanstvím. In: Centrum pro studium migrace: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2008 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.migration.cz/Projekty/Zridlo-jabok.htm
 • NOVÁ, Hana. Exkurze do knihovny Jabok. Ikaros [online], 2008, 12(1) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4496.
 • Kam na školu: Jabok. Bratrstvo: EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ [online]. 2003, 44(1) [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml?0301_skola
 • BARTOŇ, Josef. [Při brodu Jabok]. Theologická revue, 2002, 73(2), s. 245-247. ISSN 1211-7617.
 • PURŠL, Ladislav, ed. Při brodu Jabok: sborník pro Mireiu Ryškovou. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2001. 213 s. ISBN 80-7172-768-7.
 • NEŠLEHOVÁ, Kateřina a OVEČKA, Libor. Jabok prosazuje duchovní hodnoty. Katolický týdeník, 2000, 11(37), s. 2. ISSN 0862-5557.
 • Ekumenické studium pastorační práce. Katolický týdeník, 1999, 10(27-28), s. 10. ISSN 0862-5557.
 • Dům sv. Terezičky v Praze. Salesiánská rodina, 1997, 7(5), s. 20-21. ISSN 0862-917X.
 • OVEČKA, Libor. První absolventi JABOKU. Salesiánská rodina, 1997, 7(2), s. 17. ISSN 0862-917X
 • BENEŠ, Benno. JABOK - naše příležitost. Salesiánská rodina, 1996, 6(1), s. 11. ISSN 0862-917X.
 • KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút. Využití literatury pro práci s handicapovanými dětmi. In: Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 26. a 27. června 1995. Liberec: Pedagogická fakulta Technické univerzity, 1996. s. 101-103. ISBN 80-7083-164-2.
 • Inspekce na Jaboku. Salesiánská rodina, 1994, 4(3), s. 16. ISSN 0862-917X.
 • OVEČKA, Libor. Zhodnocení prvního školního roku Jaboku. Salesiánská rodina, 1994, 4(4), s. 14-15. ISSN 0862-917X.
 • Jabok zahájil. Salesiánská rodina, 1993, 3(6), s. 14, 15. ISSN 0862-917X.
 • OVEČKA, Libor. Jabok. Salesiánská rodina, 1993, 3(1), s. 11. ISSN 0862-917X.