Historie

Výuka na Jaboku byla zahájena 1. září 1993. Zřizovatelem školy se stala Salesiánská provincie Praha. Původní projekt vycházel ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době komunismu od r. 1979. Nový vzdělávací program, v němž na teologii navazovala výuka sociální práce a sociální pedagogiky, byl během dalších let postupně aktualizován a zkvalitňován.

V roce 1999 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která v různých podobách trvá dodnes.

Dálkové studium Jaboku původně existovalo taktéž v programu Malé teologie, později se však tak jako studium denní začalo více orientovat na sociální oblast. Mezi lety 2004 a 2013 nebylo dálkové studium otevřeno a bylo nahrazeno kombinovanou formou studia ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Od školního roku 2013/2014 je dálkové studium znovu otevřeno.

V roce 2007 bylo založeno v rámci VOŠ Jabok Centrum dalšího vzdělávání, které připravuje kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro pedagogické pracovníky.

V roce 2016 se k sociální práci a sociální pedagogice přidalo nové zaměření, a to speciální pedagogika.

Aktuálně Jabok realizuje vzdělávací program 75-32-N/02 Sociální pedagogika a teologie. Nabízí studium v denní i kombinované formě v oboru 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, a to v zaměření Sociální práce a Speciální pedagogika. Od školního roku 2024/2025 ke stávajícím dvěma zaměřením přibude i zaměření Interkulturní práce

Jabok je otevřenou, katolickou, ekumenickou školou. Při vzdělání a výchově studentů vychází z pedagogiky Dona Bosca a Jana Amose Komenského.