Studium v zahraničí

Nabídka studia

Ve školním roce 2024/2025 je pro studenty Jaboku otevřena následující nabídka:

A) Blended Intensive Programmes (BIP)

BIP je krátkodobý intenzivní program Erasmus+, který trvá jeden semestr (studijní období) a propojuje studenty z různých evropských univerzit. program kombinuje prezenční výuku v domovské škole, společné online semináře a vrcholí několikadenním intenzivním pobytem na koordinující zahraniční škole.

Aktuální nabídka:

 • Critical Social Work
  3 kredity, probíhá v angličtině
  Zakončení na škole VIVES Kotrijk v Belgii v listopadu 2024
  Vedoucí kurzu: Mgr. Michal Pařízek, Ph.D.
  Kurz si lze zapsat jako výběrový předmět v zimním období 2024

B) Jednosemestrální studium v zahraničí

(až) 30 kreditů 
v angličtině (B2)

Na německých univerzitách je v případě zájmu studenta MOŽNÉ připojit se k běžné výuce v německém jazyce, ale vypsané erasmovské programy jsou i zde vyučovány v angličtině.

Aktuální nabídka:

 • Belgie

VIVES Kortrijk

F.L.O.W.S. (Focus o Healthy Life, Organisations and Well-Being in Society)
podzim 2024
https://www.vives.be/en/applied-social-studies-education-health-care/fl…-
life-organisations-and-well

S.P.A.C.E. (Social Pedagogical Art; Creativity Exploration)
jaro 2025
https://www.vives.be/en/applied-social-studies/space-social-pedagogical…-
exploration-kortrijk

 • Německo

KSH München / Benediktbeuern 

Social Work: A Human Rights Based Approach
podzim 2024
https://www.ksh-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Internationales/Study…

Social Work in Theory and Practice with a focus on creative, collaborative and community-based approaches using nature, arts and media
jaro 2025
https://www.ksh-muenchen.de/fileadmin/user_upload/Internationales/KSH_S…

EH Ludwigsburg

Podzim 2024
https://www.eh-ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/EH_Ludwigsburg_Exch…

 • Finsko

DIAK Helsinki

výběr předmětů v AJ pro podzim 2024 (doporučeno 30 ECTS) https://opinto-opas.diak.fi/offerings/46/12964?lang=en

výběr předmětů v AJ pro jaro 2025 (doporučeno 30 ECTS) https://opinto-opas.diak.fi/offerings/46/13674

 

Postup při výběru ke studiu v zahraničí

 • Zájemci o účast v programu Erasmus+ se musí přihlásit:
  do konce dubna (pro účast v nadcházejícím zimním období)
  do konce října (pro účast v nadcházejícím letním období)
   
 • Poté budou výběrovou komisí vyzváni k účasti na výběrovém řízení (transparentnost, rovné příležitosti a podpora inkluze jsou samozřejmostí), které přihlíží zejména k následujícím kritériím:

- znalost angličtiny/němčiny na úrovni B2 (certifikát, test, hodnocení učitele…)
- obsah motivačního dopisu (v angličtině nebo němčině)
- předchozí účast na zahraničních mobilitách, zejména z programu Erasmus+

 • O výsledcích výběru budou uchazeči informováni v předem stanoveném termínu. 

Další informace ke studiu v zahraničí

 • Jabok dbá na to, aby se studentovi během mobility nezvýšil objem studia a aby mu kredity získané v zahraničí byly uznány v rámci učebního plánu. 
 • Pokud dohoda o studiu (Learning Agreement) zahrnuje studijní období, činí LA obvykle 20 kreditů za období 3 měsíců, 30 kreditů za semestr, příp. 60 kreditů za celý školní rok.
 • Přepočet získaných kreditů po návratu se může někdy odchýlit, protože se uvádí do vztahu k získaným výsledkům studentů, kteří do zahraničí nevyjíždí.
 • Jabok vydává všem absolventům mobilit Erasmus+ dodatek k diplomu (Diploma Supplement) o absolvovaném studiu v zahraničí.

   

Přihláška

https://forms.gle/dYYcphD4SS9dPwEy8