Osoby se specifickými potřebami

Osoby s tělesným postižením

  • Pro osoby na vozíku je zde bezbariérový vstup do školy a celé přízemí, tzn. studovna, šatna, velká aula a malá aula včetně bezbariérového WC.
  • Jabok nabízí také bezbariérové ubytování na koleji.
  • Výuka především pro studenty denního studia probíhá v bariérových prostorech školy.
  • Do knihovny není bezbariérový přístup, studentům však zajistíme alternativní způsob, jak se dostat k literatuře a službám knihovny, viz služby Knihovny Jabok pro osoby se specifickými potřebami.

Osoby se zrakovým postižením

  • V prostorách školy je k dispozici WIFI připojení, takže studenti mohou používat při práci a studium vlastní počítače vybavené speciálním softwarem nebo hardwarem.
  • Na počítačích v knihovně  a ve studentské počítačové studovně je nainstalován program pro odečítání obrazovky NVDA (s nekomerční hlasovou syntézou).
  • Studentům je poskytována pomoc při získávání studijní literatury v přístupném formátu, k dispozici jsou také  vybrané studijní materiály v elektronické podobě přístupné pro uživatele se zrakovým postižením zpracované podle Metodiky k úpravám textů pro zrakově postižené čtenáře, kterou vytvořilo středisko Teiresiás. Kontaktní osoba:  Eva Cerniňáková. Další informace týkající se studijní literatury pro osoby se zrakovým postižením  najdete na webových stránkách Knihovny Jabok.

Popis trasy na Jabok pro nevidomé

Popis areálu školy pro nevidomé

Rozmístění místností označených na dveřích hmatovými štítky

Osoby se sluchovým postižením

Osoby se sluchovým postižením ve škole úspěšně studují, speciálními pomůckami pro tuto skupinu škola ale vybavena není.