Jak probíhá výuka?

Studium trvá tři roky. Školní rok se dělí na zimní a letní období, po každém z období vždy následuje studijní volno. 

V denní formě studia se učí od pondělí do pátku. Vyučování začíná nejdříve v 8:30 a pokračuje do odpoledních hodin. Kombinovaná forma studia probíhá vždy v úterý od 17:00 do 20:15. Do výuky jsou zařazeny v každém ročníku dva víkendové výukové bloky.