Jak probíhá výuka?

Studium trvá tři roky. Školní rok je dělen na zimní a letní semestr na jehož konci je vždy zkouškové období. 

V denní formě studia je výuka denně a to nejdříve od 8:30 a pokračuje do odpoledních hodin. Kombinovaná forma studia probíhá vždy v úterý od 17:00 do 20:15. Asi 4x - 5x v roce probíhá výuka i v sobotu od 9:00 do 16:15.