Další vzdělávání

Chcete pracovat v sociální oblasti nebo ve školství?

Potřebujete si doplnit nebo rozšířit kvalifikaci a odborné kompetence?

Zúčastněte se našich kurzů, níže můžete vybrat dle typu, cílové skupiny atd., případně řadit kurzy podle názvu či data konání - kliknutím na dané slovo:

Název kurzu Datumseřadit sestupně
Vokální interpretace byzantské a postbyzatnské hudby východního křesťanství I. 1. 9. 2016
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II. 1. 7. 2017
Asistent pedagoga - léto 2017 21. 8. 2017 - 1. 9. 2017
Asistent pedagoga - STŘEDA VEČER 20. 9. 2017 - 31. 1. 2018
Supervize pedagogické praxe 2. 10. 2017 - 8. 1. 2018
Pedagog volného času - SOBOTA 7. 10. 2017 - 27. 1. 2018
Praktické dovednosti pro zahradní terapii 14. 10. 2017
Angličtina - obecný kurz 17. 10. 2017 - 9. 1. 2018
Supervize sociální a pedagogické praxe 17. 10. 2017 - 6. 3. 2018
Angličtina pro sociální pracovníky 17. 10. 2017 - 9. 1. 2018
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí 19. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích 19. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Asistent pedagoga - PÁTEK 20. 10. 2017 - 12. 1. 2018
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi 21. 10. 2017
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 26. 10. 2017 - 26. 1. 2018
Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách 27. 10. 2017 - 28. 10. 2017
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky 3. 11. 2017
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti 11. 11. 2017
Muzikoterapie pro celostní rozvoj 1. 12. 2017 - 9. 12. 2017
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 5. 1. 2018
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka 13. 1. 2018
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 19. 1. 2018
Komunikace s nemotivovaným klientem 25. 1. 2018 - 26. 1. 2018

Kontakt na Centrum dalšího vzdělávání