Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2019/0534-SP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin
ASISTENT PEDAGOGA [21. 1. - 26. 2. 2022] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2017/0261-SP/PC/VP

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci 16 hodin

MPSV A2020/0361-SP

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [11. 2. - 21. 5. 2022] 120 hodin

MSMT- 381/2019-2-63