Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci 16 hodin

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP

ASISTENT PEDAGOGA [22. 8. - 2. 9. 2022] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035