Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky 20 hodin

kurz bez akreditace

Angličtina - obecný kurz 20 hodin

kurz bez akreditace

ASISTENT PEDAGOGA [7. 10. - 16. 12. 2022] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035

Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním 8 hodin

MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP

Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory 8 hodin

MPSV A2021/0870-SP/PC/PP

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [21. 10. 2022 - 7. 1. 2023] 120 hodin

Č.j.: MSMT- 13843/2022-3-504

Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami. 8 hodin

MPSV A2020/0144-SP/PC

Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze 16 hodin

MSMT - 39870/2020-4-941

Základy mediace pro sociální pracovníky 8 hodin

MPSV A2021/0869-SP/VP

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2019/0534-SP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin

kurz bez akreditace

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP

Komunikace s nemotivovaným klientem 16 hodin

MPSV A2020/0051-SP/PC