Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou 8 hodin

MPSV A2024/0341-SP/PC

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 8 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733

Základy komunikace s lidmi s demencí 8 hodin

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP

ASISTENT PEDAGOGA [19. 8. - 30. 8. 2024] 80 hodin

MSMT- 154/2023-4-63